Obsługa prawna firm

Oferujemy wsparcie prawne na każdym etapie rozwoju biznesowego, w tym w zakresie doradztwa prawnego jak i reprezentacji przed Sądami, w szczególności w takich dziedzinach prawa jak:
intelektualne

Prawo autorskie

  • sporządzanie i negocjowanie umów z zakresu prawa autorskiego (autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste, prawa pokrewne, wykorzystanie wizerunku w reklamie, prawa do utworów zbiorowych i audiowizualnych)
  • naruszenia prawa autorskich
  • reprezentacja w sporach dotyczących naruszenia praw osobistych i majątkowych
  • przygotowywanie opinii z zakresu prawa autorskiego oraz praw pokrewnych
  • doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich
  • sporządzanie opinii z zakresu prawa autorskiego i praw własności przemysłowej (prawa do znaków towarowych, patentów)
  • dziedziczenie praw autorskich
  • zbywanie praw autorskich