Co nas wyróżnia?

  • Indywidualne podejście do klienta

  • Zaangażowanie

  • Doświadczenie

  • Szeroki zakres usług

  • Tajemnica zawodowa

  • Elastyczne formy rozliczenia

  • Skuteczność

  • Przejrzyste warunki współpracy

Zawód radcy prawnego

Zawód radcy prawnego to zawód zaufania publicznego. Jego wykonywanie polega na świadczeniu pomocy prawnej, w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika. Zawód radcy prawnego zbliżony jest do zawodu adwokata. W zakresie uprawnień jedyna różnica polega na tym, że radcowie prawni – w odróżnieniu od adwokatów – mogą wykonywać swój zawód także w stosunku pracy.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?