Formy rozliczenia

Wychodząc na przeciw wymaganiom klientów, wprowadziliśmy do naszej oferty klarowne formy rozliczenia za wykonane usługi.
clock-2

Rozliczenie godzinowe

Wysokość wynagrodzenia zależna jest od ilości godzin poświęconych na pracę kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym. Najczęściej stosowane w sprawach szczególnie trudnych i zawiłych.
accounting

Ryczałt

Wynagrodzenie ryczałtowe stosowane w przypadku jednorazowej porady prawnej, prowadzeniu spraw wymagających reprezentacji przed Sądem, a także w przypadku stałej obsługi prawnej. Wynagrodzenie to stosowane jest gdy można przewidzieć nakład pracy radcy prawnego.
success

Z premią za korzystny wynik sprawy

Zasada tzw. success fee, stosowana w sprawach obarczonych szczególnym ryzykiem prawnym, polega ona na zapłacie niższego wynagrodzenia przed podjęciem czynności. Pozostałe wynagrodzenie w postaci premii płatne jest dopiero w zależności od wyniku sprawy po jej zakończeniu.
file-symbol-with-arrows-couple-in-circle

Mieszane

Połączenie rozliczenia ryczałtowego z godzinowym. Jego warunki są ustalane indywidualnie z Klientem.

Wysokość wynagrodzenia

Forma oraz wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez kancelarię ustalane są indywidualnie z każdym Klientem na podstawie zakresu świadczonej usługi, stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy adwokata, oczekiwanego przez klienta terminu wykonania usługi, a także wartości przedmiotu sprawy. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia przybliżonych kosztów oraz formy wspópracy.